AI or AU Problem

Image

It’s not an A I   problem -  it’s A You problem

 

De afgelopen jaren zijn we ons steeds bewuster geworden van de mogelijkheden die AI biedt. De meeste mensen hebben al wel eens een vraag een ChatGPT gesteld, in bepaalde sectoren is het al gebruikelijk om dergelijke AI programma’s als tool te gebruiken. Want waarom zou je je code niet door AI laten controleren? Dat gaat een stuk sneller dan wanneer je zelf moet onderzoeken waar die ene fout in je programmering zit. 

En wanneer is AI enkel een tool? Waar ligt de grens tussen een tool die je werk makkelijker maakt en een tool die het werk van je collega’s vervangt? Wanneer wordt het een 'you' problem?

Wat is AI

AI maakt gebruik van codes, algoritmes, data en overige content om menselijke keuzes na te bootsen, of in elk geval de meest voor de hand liggende menselijke keuzes na te bootsen. Een betrouwbare dataset is dan ook een belangrijke factor voor het accuraat werken van een AI programma, zo zijn wiskundige problemen makkelijk te beantwoorden voor AI programma’s, maar gaat AI nog wel eens de mist in als er meer nuance nodig is. Het is dus belangrijk dat de data die een AI gebruikt betrouwbaar is.

AI en de creatieve industrie

De invloed van AI lijkt ook door te werken op de creatieve industrie. Creativiteit word al decennia lang als een exclusieve vaardigheid van de mens gezien, maar door de komst van AI lijkt het alsof AI het ook op dit vlak gaat winnen. Er wordt namelijk wel eens gedacht dat AI creativiteit kan vervangen, maar dat is niet helemaal het geval. Creativiteit staat namelijk in het Cambridge Dictionary beschreven als: ‘'Het vermogen om originele en ongebruikelijke ideeën te produceren, of om iets nieuws of verbeeldingsrijks te maken”, of heel kort in het Van Dale als “Scheppend vermogen”. AI is (nog) niet in staat om nieuwe ideeën te creëren, maar enkel instaat om bestaande informatie te gebruiken. Het ‘nabootsen’ van creativiteit leidt tot een ethisch vraagstuk, want als AI niet instaat is om te creëren, dan betekent dit dat AI gebruikt maakt bestaande informatie. .

"Creativiteit is het vermogen om originele en ongebruikelijke ideeën te produceren, of om iets nieuws of verbeeldingsrijks te maken

It's an Us problem

Als AI niet instaat is om te creëren en enkel in staat is om na te bootsen, dan houd dit in dat AI 'steelt' of 'leent' van huidige creatievelingen. Het is de vraag hoe we met het stelen van informatie en inspiratie omgaan. Momenteel lijkt hier nog geen wetgeving voor te bestaan, maar we weten allemaal dat het kopiëren van content niet wenselijk is. Accepteren we dat onze kennis en know-how wordt opgeslokt door een algoritme? Vinden we het ok dat onze creatieve beelden zoals (persoonlijke) foto's als data worden gezien? Ik denk dat we kritische vragen mogen stellen mbt. het gebruik van AI.                                                                  Wat is jou mening hierover?

Leave a Comment